Метални конструкции – едрогабаритни
08.11.2018
Пясъкоструене ( бластиране), безвъздушно боядисване и цялостна с-ма за антикороз. защита
08.11.2018

Метални конструкции – дребногабаритни (парапети, стълби,тенти)