ПРОЕКТ: „Подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на „Врънгови“ ООД ДОГОВОР: BG16FOP002-2.001-0203-C01
Изпълнението на договор за безвъзмездна помощ № BG16FOP002-2.001-0203-C01 приключи на 10.02.2017г. Във връзка с приключване изпълнението на дейностите на 02.03.2017г бе подаден и финалния отчет по договора. През месец март бе извършена и проверка на място от страна на УО. Всички заложени в проекта машини са доставени и пуснати в експлоатация. От 2018г. започва изпълнението на заложените индкатори в проекта и договора за безвъзмездна помощ. Резултатите, които се постигнаха и очакват да се постигнат след 3 години от изпълнението на проекта са: • CNC хидравлична абкантпреса; • Лентоотрезна машина; • Зав.апарат МИГ/МАГ; • Зав.апарат МИГ/МАГ; • CNC хидравлична гилотина; • Плазморезателно оборудване; • Мостов едногредов кран с товароподемност Q = 5t и Lk=10,50м.

Документи за избор на доставчици

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.001-0203 – C01 и провеждане на процедури за избор на изпълните публикуваме документациите за избор на изпълнител:
1. Доставка и монтаж на Мостов едногредов кран с товароподемност Q = 5t и Lk=10,50м.
2. Доставка и монтаж на машини с обособени позиции.