Метални конструкции – дребногабаритни (парапети, стълби,тенти)
08.11.2018
Монтаж на сандвич панели
08.11.2018

Пясъкоструене ( бластиране), безвъздушно боядисване и цялостна с-ма за антикороз. защита