07.05.2019

Пасарелка на кръгово движение в гр.Бургас

Изработка и монтаж на стълбищни клетки и изпълнение на антикорозионна защита на цялата конструкция
07.05.2019

Хотелски комплекс гр.Несебър

Изработка и монтаж на козирка
07.05.2019

Производствено хале , Германия

Изработка и монтаж на метална конструкция и сандвич панели
07.05.2019

Водна пързалка гр.Несебър

Метална конструкция