IMG-09fab83202ef1f2ccda57a0e03d561db-V

Врънгови ООД е създадена през 1995 година. В начало основната дейност на фирмата е пясъкоструене - бластиране, дробеструене, прахово и безвъздушно боядисване, рециклиране на бутилки за битова газ.

Стъпка по стъпка фирмата се ориентира и към произвоството на различни метални конструкции като стелажи, палети, компоненти за офис мебели, билбордове, охладители за високоволтови трансформатори, огради, покривни конструкции , парапети, съдове под налягане и др.

Фирмата е разположена на площ от 7500 м2 на територията на град Бургас. Основен приоритет на фирмата е да предостави качествени продукти и услуги отговарящи на изискванията на клиента. Наши партньори са фирми от България, Германия, Румъния и Англия.

Към настоящият момент са постигнати следните индикатори:
 • Брой предприятия получащаи подкрепа-1бр
 • Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства-1бр
 • Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията- 77 318,22 евро
 • Брой проекти подобряващи ресурсната ефективност-1бр
 • Повишаване на конкурентоспособността на „Врънгови“ ООД.
Индикаторите, които предстои да се изпълнят до три години след приключване на изпълнението на проекта са:
 • Вътрешна норма на възръщаемост- 80.31%
 • Нарастване на производителността- 17.66%
 • Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта- 34.90%
 • Повишаване на ефективността на производствените разходи- 24.52%.
 • Общата продължителност на изпълнението на проекта е 14 месеца.
 • С изпълнението на проекта се повиши конкурентоспособността на „Врънгови“ ООД.